English   中文版    
  

站内搜索:
   

重点学科:

学院设置:

党政机关:

直属单位:

附属单位:

后勤产业:

中心、所:
  重点学科-省级重点(培育)学科--体育学-科学研究
  2008-2013年体育学院教学、科研获奖情况      (2014-01-17)
  2008-2013年体育学院发表的科研论文      (2014-01-17)
  2000-2014年体育学院出版的著作及教材一览表      (2014-01-17)
  1997-2014年体育学院承担的科研项目一览表      (2014-01-17)
(1/1)    第一页  上一页  下一页  最后页  转到 
 
版权所有:西北师范大学 地址:兰州市安宁东路967号
  制作维护:计算机科学与工程学院 Email:wlzx@nwnu.edu.cn     
邮编:730070 电话查号台:0931-7971114